Rekrutacja

                                       REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WESOŁA PSZCZÓŁKA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Nasze przedszkole bierze udział w naborze  elektronicznym  prowadzonym przez Miasto Poznań.
Strona naboru: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole   

 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteria naboru do Publicznego Przedszkola Wesoła Pszczółka w Poznaniu na rok szkolny 2020/2021 określa Zarządzenie Zarządu Ogólnopolskiego Operatora Oświaty z dnia 29.01.2020r.

 ZARZĄDZENIE OGÓLNOPOLSKIEGO OPERATORA OŚWIATY

 TERMINY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

KRYTERIA NABORU DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. 

Rodzice i opiekunowie dzieci, spełniający określone kryterium, zobowiązani są potwierdzić przystąpienie do rekrutacji, dostarczając stosowne dokumenty. Wszystkie, wraz z wnioskiem o przyjęciu dziecka, można będzie otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać je ze strony internetowej: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole   

Wniosek i załączniki na rok szkolny 2020/2021 można pobierać od dnia 10 marca 2020r. 

DEKLARACJE KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do naszego przedszkola składają deklarację w celu potwierdzenia chęci kontynuowania edukacji w placówce.
Druki deklaracji będą dostępne u nauczycieli w grupach. Deklaracje należy składać w sekretariacie przedszkola od 28.02.2020 do 06.03.2020. Niezłożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.